elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

RELECO / COMAT - Bistabilné relé - základ jednoduchej automatizácie

Švajčiarsko - španielska firma RELECO/ COMAT ponúka okrem širokej škály štandartných a špecifických relé aj bistabilné relé. Tieto relé sú koncipované ako impulzné relé: napätie privedené
na vstupné kontakty A1 / A2 („on“) spôsobí zmenu stavu výstupných prepínacích kontaktov.
V tomto prípade ďalšie napájanie kontaktov A1 / A2 nevedie k zmene stavu výstupných kontaktov, pre ich návrat do pôvodného stavu je potrebné priviesť napätie na vstupné kontakty A3 / A2 („off“).
Minimálna dĺžka impulzu je 50 ms.

Vďaka logike tejto funkcie je možné relé použiť v celej rade aplikácií, napr. spojiť ho s dvomi snímačmi polohy a riadiť tak napr. doplňovanie materiálu v zásobníku. Bistabilné relé sa vyrába v prevedení
s dvomi alebo tromi prepínacími kontaktmi, prehľad možností nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

                                                                                          

 

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.