elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Štruktúrované kabeláže a možné riešenia

Výber výkonnostnej kategórie štruktúrovanej kabeláže bol vždy obtiažny. Použijem najnovšie riešenie? Alebo si vyberiem nižším výkon a znížim investičnú náročnosť? Navyše, v dnešnej dobe pri dostupnosti širokej škály kategórií štruktúrovaných kabeláží, sa rozhodovanie stalo ešte náročnejším. V tomto článku rozoberieme výhody riešení kategórie 6A.

Kategórie kabeláží upravujú 2 hlavné normy:
  • TIA/EIA 568, v súčasnosti vydanie C, americká norma
  • ISO 11801, v súčasnosti vydanie 2, medzinárodná norma

Z týchto dvoch noriem sú odvodzované všetky ostatné svetové normy. Obidve normy poznajú kategórie 5e, 6 a 6A, ale iba ISO 11801 pozná aj kategórie 7 a 7A.
  • Kategória 5e (Cat.5e) je z nich najstaršia. Garantuje prenos Gigabit Ethernetu (IEEE 802.3ab 1000 Base-T) na tienej i netienej kabeláži a využíva konektory RJ45.
  • Kategória 6 (Cat.6) bola pôvodné navrhnutá pre iný typ Gigabit Ethernetu (TIA/EIA-854 1000 Base-Tx) a mala zlacniť výrobu aktívnych prkov. Výrobcovia aktívnych zariadení ale tento typ komunikácie nepodporili. Vo výsledku Cat.6 v súčasnosti podporuje iba rovnakú aplikáciu ako Cat.5e: Gigabit Ethernet (1000 Base-T) po tienených a netienených kábloch a pri použití RJ45 konektorov. Napriek tomu, že existujúce inštalácie možno po sofistikovanom testovaní preklasifikovať na prenos 10G Ethernetu, táto kategória kabeláží nebola navrhnutá pre takúto aplikáciu a nemala by byť odporúčaná pre nové inštalácie podporujúce 10G Ethernet. V porovnaní s Cat.5e ale Cat.6 prináša dve výhody: širšie prenosové pásmo, umožňujúce vyššiu spoľahlivosť prenosu gigabitových aplikácií a vo všeobecnosti vyššia kvalita konektorov, ktorá spolu s káblami s nižším odporom umožňuje lepší prenos Power-over-Ethernet (PoE) signálov.
  • Kategória 6A (Cat.6A) je najmladšou kategóriou a je navrhnutá na prenos 10Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an 10Gbase-T). Opäť je dostupná po tienenej i netienej verzii.
  • Kategória 7 (Cat.7) bola navrhnutá v roku 2002 pre budúci 10Gigabit Ethernet, ktorý v tej dobe ešte neexistoval. Kvôli odlišným konektorom (nevyužíva RJ45) a výhradne S/FTP káblom (ale najmä vďaka absencii výhod!) ju trh nikdy neakceptoval a jej použitie rýchlo klesá.
  • Kategória 7A (Cat.7A) je evolúciou Cat.7. Využíva rovnaké špeciálne konektory (nie RJ45) a oveľa vyššie frekvencie, ktoré majú podporiť prenos budúcich aplikácií. Avšak, podľa nedávno ratifikovanej normy IEEE 802.3ba definujúcej prenos 40 a 100 Gigabit Ethernetu, Cat.7A. takéto prenosy nepodporuje. Navyše v súčasnosti neexistuje žiadne prenosné testovacie zariadenie schopné otestovať výkon kabeláže Cat.7A v celej šírke prenosového pásma. Vo výsledku použitie Cat.7A opäť prináša viaceré komplikácie bez zjavných výhod.

Zhrnutie:


Pri obmedzenom rozpočte je Cat.5e plne vyhovujúca, avšak kvôli minimálnemu cenovému rozdielu oproti Cat.6 je jej použitie menej zaujímavé. Druhou nevýhodou Cat.5e sú vyššie straty pri PoE signáloch a následne zvýšená spotreba elektrickej energie.

Cat.6 neprináša z pohľadu prenosu aplikácií žiadne výhody oproti Cat.5e, avšak je spoľahlivejšia a podporuje prenos všetkých druhov signálov PoE. Pre tých, ktorí si chcú byť istí, že investujú do riešenia garantujúceho prenos
10Gigabit Ethernetu a všetkých PoE signálov, je Cat.6A jasnou voľbou.Zdroj: www.legrand.sk
P.S.

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.