elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Zaklapávací káblový žľab OBO Bettermann RKS-Magic

Zaklapávací káblový žľab OBO Bettermann RKS-Magic

Káblový žľab RKS-Magic s inovatívnym zásuvným spojením spája v sebe rýchlosť, zaťažiteľnosť a bezpečnosť. Žľaby sa do seba jednoducho zasunú a nechajú zaskočiť. Celkom bez skrutiek, spojok alebo iného príslušenstva môžete svoju montážnu rýchlosť zvýšiť až o 100 %.

Mechanická bezpečnosť

- aj pri maximálnom zaťažení je zaručený čistý prechod na stykoch,
- bezpečné zásuvné spojenie pri otrasoch a vibráciách.

Elektrická bezpečnosť
- trvalo bezpečné vyrovnanie potenciálu bez dodatočných prvkov,
- testované ohľadom elektromagnetickej kompatibility a účinku rázových prúdov,
- skúšané VDE podľa EN IEC 61537:2007.

Bezpečnosť v prípade požiaru
- zachovanie funkčnej odolnosti skúšané inštitútom MPA podľa DIN 4102-12, zaťažiteľnosť do 20 kg/m pri šírke 100 až 300 mm, 30 kg/m pri šírke 400 mm,
- zaistenie závitových tyčí výložníkov nie je potrebné.

Katalóg TU


Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.