elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

FAQ

Nové označovanie optických a metalických káblov v zmysle ich reakcie na oheň (B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca)

27.07. 2017 | Viac »

Použitie prúdového chrániča v rodinnom dome

Je správne použiť jeden centrálny prúdový chránič v rodinnom dome?

09.01. 2014 | Viac »

Novela vyhlášky 508/2009.

Dňa 02.12.2013 vyšla v zbierke zákonov novela vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Účinnosť novely je od 01.01.2014

17.12. 2013 | Viac »

Elektrické rozvádzače - načo nám sú?

V každej jednej domácnosti, budove, či supermarkete je samozrejmosťou rozvádzač. Laikom sa zdá jednoduchý. Skrinka, ktorá ukrýva všetky potrebné prístroje. Bez nej by nefungovalo všetko tak ako malo.

25.04. 2013 | Viac »

Kategórie spínania

Prehľadná tabuľka kategórií spínania pre stýkače, výkonové spínače, odpínače a poistkové vypínače.

13.07. 2011 | Viac »

Dovolené hodnoty prúdov pre rôzne spôsoby uloženia

Norma STN 33 2000-5-523 definuje referenčné spôsoby uloženia vodičov a káblov do skupín A až G. V tabuľke sú uvádzané skupiny A až D

13.07. 2011 | Viac »

Priemerné hodnoty menovitých prúdov 3-fázových a 4-pólových asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko 50/60Hz

Informáciu o o hodnote pretekajúceho 3-fázovým asynchrónnym motorom pri danom výkone pri nájdete na štítku motora. (vid obrázok), kde výrobca udáva presné hodnoty. Prax však prináša situácie kedy sú známe výkony motora a rozvádzači treba navrhnúť spínanie

30.06. 2011 | Viac »

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.