elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Dovolené hodnoty prúdov pre rôzne spôsoby uloženia

Norma STN 33 2000-5-523 definuje referenčné spôsoby uloženia vodičov a káblov do skupín A až G. V tabuľke sú uvádzané skupiny A až D.

 

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.