elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Priemerné hodnoty menovitých prúdov 3-fázových a 4-pólových asynchrónnych motorov s kotvou nakrátko 50/60Hz

Informáciu o o hodnote pretekajúceho 3-fázovým asynchrónnym motorom pri danom výkone pri nájdete na štítku motora. (vid obrázok), kde výrobca udáva presné hodnoty. Prax však prináša situácie kedy sú známe výkony motora a rozvádzači treba navrhnúť spínanie a istenie motora skôr ako je motor inštalovaný. Preto nižšie uvádzame tabuľku - závislosť výkonu motora a prúdu, ktorá má pomôže nadimenzovať istiacu a spínaciu vetvu. Presné nastavenie prúdu istiacich prvkov (tepelné relé, motorový spúšťač) sa vykoná po zapojení motora podľa jeho štítkových údajov ( podľa údaju na našom štítku by sme navrhnutý motorový spúšťač GV3P65 s nastaviteľnou spúšťou 46 až 65 A nastavili na hodnotu 54,7A.

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.