elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Oblúková ochrana AFDD+


Eaton
- Oceľoplechové rozvádzače
- Plastové rozvodnice
- Skriňové rozvádzače
- Zbernicové systémy

- Oblúková ochrana AFDD+
- Ističe
- Prúdové chrániče
- Zvodiče prepätia

- Stýkače do 170 A
- Stýkače nad 170 A
- Spúšťače motorov
- Spúšťačové kombinácie
- Nadprúdové relé
- Softštartéry DS7
- Softštartéry S801+ a S811+
- Frekvenčné meniče DC1 a DA1
- Frekvenčné meniče SLX, SVX a SPX
- Frekvenčné meniče MMX
 
 

Katalóg

Návody a softwarePopis produktu

Prístroje oblúkovej ochrany (AFDD- Arc Fault Detection Device) sú prístroje určené na zisťovanie výskytu oblúka v elektrickej inštalácii. AFDD je elektromechanický spínací prístroj s elektronickými obvodmi, ktoré monitorujú charakter odoberaného prúdu. Iskrenie má špecifický priebeh prúdu, na ktorý tento prístroj reaguje a odpojí inštaláciu s poruchou. Riešenie firmy Eaton zlučuje v jednom zariadenie funkcie AFDD, prúdového chrániča a inštalačného ističa pre dosiahnutie komplexnej ochrany koncového obvodu pred všetkými typmi porúch. Týmto dochádza k minimalizácii rizika vzniku požiaru od elektrickej inštalácie a zároveň k plnej ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom.

O použití prístrojov AFDD v elektrickej inštalácii hovorí norma STN 33 2000-4-42 ed. 2, ktorá odporúča ich nasadenie najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • v miestach s rizikom požiaru vzhľadom na charakter spracovaných alebo skladovaných materiálov (stodoly, drevoobrábacie dielne, sklady a pod.)
 • v miestach s horľavými konštrukčnými materiálmi (drevostavby)
 • v miestach s ohrozením nenahraditeľného majetku (múzeá, galérie, historické budovy)
 • v priestoroch určených na prespávanie (ubytovne, hotely a pod.)

Základné vlastnosti
 • Prístroj kombinujúci oblúkovú ochranu, istič a prúdový chránič
 • spĺňa požiadavky STN EN 62606
 • Menovitý prúd 10 až 40 A
 • Vypínacie charakteristiky ističa typu B, C
 • Typ prúdového chrániča AC a A
 • Menovitý reziduálny prúd 30mA
 • Príslušenstvo zhodné ako pre ističe PL7

Katalóg na stiahnutie ! TU !

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.