elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Elektrické stroje

Okrem elektrických súčiastok v rozvádzači elektrického stroja je skupina komponentov, ktorá umiestnená mimo rozvádzač a ktorá sníma a prípadne vyhodnocuje a spracuváva údaje o činnosti stroja.
Sú to predovšetkým snímače polohové, indukčné, kapacitné, fotoelektrické, ultrazvukové, inkrementálne, tlakové...
V tejto časti sú tiež výstražné zariadenia – svetelné a zvukové ( majáky a húkačky), regulátory teploty.

Zvoľte si výrobcu elektrických strojov


 

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.