elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Komponenty pre rozvádzače

Komponenty pre rozvádzače tvoria rozsiahlu skupinu výrobkov, ktoré sa montujú do rozvádzačov. Ističe, prúdové chrániče, stýkače, relé (pomocné, časové, kontrolné, programovacie, bezpečnostné), ostatné modulárne prvky, svorky, ovládacie a signalizačné hlavice, zdroje, transformátory, softštartéry, frekvenčné meniče ...
Rozvodnice kovové, plastové, bytové priemyselné, jedno alebo viacpólové.
Prostredníctvom týchto komponentov je možné zostaviť rozvádzač pre rôzne účely použitia
  • hlavné rozvádzače pre napájanie 
  • domové rozvádzače a rozvádzače pre inteligentné rozvody
  • rozvádzače pre MaR
  • rozvádzače pre pracovné stroje

Zvoľte si výrobcu komponentov pre rozvádzače


 

  
       

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.