elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Elektroinštalačný materiál, výroba rozvádzačov, vypínače, zásuvky

BUČO, s.r.o. vznikla v roku 1990 v Bratislave ako fyzická osoba. Postupne sa vyprofilovala na jednu z významných obchodno-výrobných spoločností na Slovensku (Bratislava, Košice, Senica) a v súčasnosti zastrešuje viacero činnosti v oblasti elektro: obchodná činnosť zaobrajúca sa dodávkou komponentov pre elektrické rozvádzače, elektrické stroje, elektroinštalačný materiál, výroba rozvádzačov, inteligentné inštalácie, dodávka vypínačov a zásuviek.

1. Obchodná činnosť zaoberájúca sa dodávkou: 
  • komponentov pre elektrické rozvádzače (ističe, stýkače, relé, rozvodnice)
  • komponentov pre elektrické stroje (snímače, regulátory)
  • elektroinštalačného materiálu (inštalačné kanály, podlahové krabice a kanály, stĺpiky a zásuvkové bloky)
  • vypínačov - ponúkame vypínače a zásuvky od 4 významných výrobcov vo vyše 30 dizajnoch vo vyše 420tich prevedeniach

Naši pracovníci sú priebežne školení a oboznamovaní, aby Vám mohli ponúknuť optimálne riešenie z hľadiska funkčnosti dodávky a ceny. Ponúkame nielen niekoľko druhov ističov relé stýkačov rozvodníc, ale riešenia kde tieto prvky aplikujete.
V súčasnosti nájdete našich pracovníkov v Bratislave, v Košiciach a Senici.

2. Výroba rozvádzačov nn:
Výroba rozvádzačov nn všetkých druhov a typov na základe dodanej projektovej dokumentácie. Pracovníci technickej prípravy vypracujú výkres skutočného vyhotovenia, ktorý je nevyhnutný v prípade nielen zložitejších rozvádzačov pri zapájaní oživovaní, revízií celej inštalácie alebo stroja a tvorí nevyhnutnú súčasť pre správne a rýchle oživenie systému. Výkres skutočného vyhotovenia je nevyhnutnou súčasťou tiež rozvádzače inteligentnej inštalácie.

3. Inteligentné inštalácie - poradenstvo, návrh, dodávka realizácia, oživenie, servis, optimalizácie elektroinštalácii
Ak viete ako funguje istič stýkač, relé, snímač, zvedavosť Vás posunie tam, kde svoje znalosti spájate do celkov a s využitím nových technológii vzniká čosi jedinečné a neopakovatelné, pretože všetko prispôsobíme našim individuálnym požiadavkám. Elektrická energia Vám bude slúžiť a sama seba šetriť a poskytovať komfort ako nikdy doteraz. Ak aj Vy ste zvedavý porozprávajte sa s nami o tom.

4. Malá automatizácia - realizácia jednoduchých aplikácií
Prostredníctvom programovacieho relé možno uriadiť mnohé jednoduché procesy či v priemysle, v rôznych prevádzkach v domoch a p. , ktoré realizované reléovými zapojeniami by boli ekonomicky aj priestorovo náročnejšie pričom menej variabilné a spoľahlivé. Do rozmerovo malého zariadenia vložíme veľký rozum. Programovacie relé sa dá využiť napríklad na: postupné alebo časové spínanie záťaží (kúrenie, svetlá....), závlahy ( časové ovládanie spúšťanie zavlažovacieho systému), automatické otváranie brán, regulácia teploty, regulácia odvetrávania ovládanie pracovných strojov (z automatizovanie procesu balenia, drvenia alebo rovnomerne využívať záskokové čerpadlá.)  

Od roku 2001 má spoločnosť zavedený a udržiavaný systém kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001. Zobraziť certifikát »

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.