elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Oblúková ochrana AFDD+

Popis produktu

Prístroje oblúkovej ochrany (AFDD- Arc Fault Detection Device) sú prístroje určené na zisťovanie výskytu oblúka v elektrickej inštalácii. AFDD je elektromechanický spínací prístroj s elektronickými obvodmi, ktoré monitorujú charakter odoberaného prúdu. Iskrenie má špecifický priebeh prúdu, na ktorý tento prístroj reaguje a odpojí inštaláciu s poruchou. Riešenie firmy Eaton zlučuje v jednom zariadenie funkcie AFDD, prúdového chrániča a inštalačného ističa pre dosiahnutie komplexnej ochrany koncového obvodu pred všetkými typmi porúch. Týmto dochádza k minimalizácii rizika vzniku požiaru od elektrickej inštalácie a zároveň k plnej ochrane osôb pred úrazom elektrickým prúdom.

O použití prístrojov AFDD v elektrickej inštalácii hovorí norma STN 33 2000-4-42 ed. 2, ktorá odporúča ich nasadenie najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • v miestach s rizikom požiaru vzhľadom na charakter spracovaných alebo skladovaných materiálov (stodoly, drevoobrábacie dielne, sklady a pod.)
 • v miestach s horľavými konštrukčnými materiálmi (drevostavby)
 • v miestach s ohrozením nenahraditeľného majetku (múzeá, galérie, historické budovy)
 • v priestoroch určených na prespávanie (ubytovne, hotely a pod.)

Základné vlastnosti
 • Prístroj kombinujúci oblúkovú ochranu, istič a prúdový chránič
 • spĺňa požiadavky STN EN 62606
 • Menovitý prúd 10 až 40 A
 • Vypínacie charakteristiky ističa typu B, C
 • Typ prúdového chrániča AC a A
 • Menovitý reziduálny prúd 30mA
 • Príslušenstvo zhodné ako pre ističe PL7

Katalóg na stiahnutie ! TU !

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.