FAQ

Čo znamená označenie VDE (1000 V) na náradí KNIPEX?

Červeno-žlté náradie KNIPEX je označené značkou VDE alebo symbolom 1 000 V. Čo to znamená a prečo je takéto náradie drahšie?
Odpoveď
So zariadeniami pod napätím môže pracovať iba vyškolený odborník. Musí použiť náradie špeciálne vyrobené a otestované pre dané práce. Požiadavky, ktoré musí náradie pre práce pod napätím spĺňať určuje norma DIN EN / IEC 60900. Náradie KNIPEX označené značkou VDE je schválené pre práce pod napätím do 1000 V AC.
 
Každý jeden kus náradia VDE je otestovaný pri skúške s napätím 10 000 V AC. Pre práce do 1000 V AC má teda takéto náradie 10-násobný bezpečnostný limit. Izolácia poskytuje bezpečnosť pri zachádzaní s elektrickými zariadeniami a je odolná voči teplu, chladu, ťažnej sile alebo nárazu. Súčasťou celkovej kvality sú aj mechanické vlastnosti ako rezný výkon, presnosť a stabilita.


Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail