FAQ

Ako zapojiť sieťovú zásuvku na 230 V?

Ako zapojiť zásuvku v dvojvodičovej a trojvodičovej sústave?
Odpoveď
Dvojvodičová sústava:

Pri staršej dvojvodičovej sústave máme k dispozícii dva vodiče: fázový vodič L (čierny alebo hnedý) a ochranný vodič PEN (zelenožltý). Pri čelnom pohľade na zásuvku sa do ľavej svorky zapojí fázový vodič. Ochranný vodič PEN sa najprv zapojí na ochranný kolík a potom do pravej svorky.

Dvojvodičová sústava nemá oporu v súčasne platných technických normách, ale dvojvodičové sústavy sú v praxi ešte pomerne časté. Pri najbližšej rekonštrukcii je potrebné inštaláciu prerobiť na trojvodičovú.

Trojvodičová sústava:

Pri trojvodičovej sústave máme k dispozícii 3 vodiče:
 
  • fázový vodič L (čierny alebo hnedý),
  • neutrálny vodič N, tzv. nulák (modrý) a
  • ochranný vodič PE (zelenožltý).

Zásuvku zapojíme podľa obrázku nižšie. Pri čelnom pohľade na zásuvku sa do ľavej svorky zapojí fázový vodič, do pravej svorky sa zapojí nulák a na ochranný kolík sa pripojí zelenožltý ochranný vodič.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail