FAQ

Ako zapojiť sieťovú zásuvku na 230 V?

Ako zapojiť zásuvku v dvojvodičovej a trojvodičovej sústave?
Odpoveď
Dvojvodičová sústava:

Pri tejto sústave máme k dispozícii dva vodiče: fázový vodič L (čierny alebo hnedý) a ochranný vodič PEN (zelenožltý). Zásuvku zapojíme podľa obrázku. Pri čelnom pohľade na zásuvku sa do ľavej svorky zapojí fázový vodič. Ochranný vodič sa najprv zapojí na ochranný kolík a potom do pravej svorky.

Dvojvodičová sústava nemá oporu v súčasne platných technických normách, ale dvojvodičové sústavy sú v praxi ešte pomerne časté.

Trojvodičová sústava:

Pri tejto sústave máme k dispozícii 3 vodiče: fázový vodič L (čierny alebo hnedý), neutrálny vodič N, tzv. nulák (modrý) a ochranný vodič PE (zelenožltý). Zásuvku zapojíme podľa obrázku. Pri čelnom pohľade na zásuvku do ľavej svorky sa zapojí fázový vodič, do pravej svorky sa zapojí nulák a na ochranný kolík sa pripojí zelenožltý ochranný vodič.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail