FAQ

Čo je to bezhalogénový materiál?

Pri niektorých výrobkoch z plastu výrobca udáva, že materiál je bezhalogénový. Čo to znamená?
Odpoveď
V sortimente elektroinštalačného materiálu je množstvo úložného a pomocného materiálu vyrobeného z plastu, ako napríklad inštalačné krabice, inštalačné rúrky, chráničky a podobne.

Halogény sú skupina chemických prvkov, konkrétne fluór (F), chlór (Cl), bróm (Br), jód (I) a astát (At). Halogény sú vysoko reaktívne a pri horení uvoľňujú toxické plyny nebezpečné pre človeka. Halogény sú zároveň korozívne (tzv. žieraviny) a môžu nezvratne poškodiť inú látku, s ktorou prídu do styku, ako napríklad kov, ale aj kožu, oči a iné. Bezhalogénový materiál neobsahuje halogény a v prípade požiaru je jeho použitie bezpečnejšie. Bezhalogénové výrobky sú predovšetkým vhodné pre únikové cesty a do priestorov, v ktorých sa zhromažďuje väčší počet ľudí, ako napríklad nákupné centrá, kiná a divadlá, múzeá a iné verejné priestory.

Bežne používaný plast PVC (Polyvinylchlorid) obsahuje chlór (Cl) a teda nie je bezhalogénový materiál.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail