FAQ

Množstvo vložených káblov do elektroinštalačných rúrok

Existuje tabuľka kompatibility káblov CYKY a elektroinštalčných rúrok Kopos MONOFLEX, Kopos SUPER MONOFLEX a chráničiek KOPOFLEX?
Odpoveď
 
Kábel CYKY 3x1,5  CYKY 3x2,5 CYKY 5x1,5 CYKY 5x2,5 CYKY 5x4 CYKY 5x6
Priemer kábla 8,7 mm 10 mm 10,3 mm 12,3 mm 14,4 mm 16 mm
Inštalačné rúrky ohybné            
MONOFLEX ø 16 mm
SUPER MONOFLEX ø 16 mm
1 - - - - -
MONOFLEX ø 20 mm
SUPER MONOFLEX ø 20 mm
1 1 1 - - -
MONOFLEX ø 25 mm
SUPER MONOFLEX ø 25 mm
2 1 1 1 1 -
MONOFLEX ø 32 mm
SUPER MONOFLEX ø 32 mm
4 3 3 1 1 1
MONOFLEX ø 40 mm
SUPER MONOFLEX ø 40 mm
6 5 4 3 2 1
MONOFLEX ø 50 mm
SUPER MONOFLEX ø 50 mm
10 7 7 5 4 3
Chráničky ohybné            
KOPOFLEX® ø 40 mm 6 5 5 3 2 2
KOPOFLEX® ø 50 mm 10 8 7 5 4 3
KOPOFLEX® ø 63 mm 17 13 12 8 6 5

V tabuľke sa ráta s využitím 60 % vnútorného prierezu rúrok.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail