FAQ

Ako zapojiť vypínač č. 1?

Jednopólový spínač alebo vypínač s radením 1 ovláda jedem svetelný okruh z jedného miesta. Viete, ako zapojiť vypínač správne a bezpečne?
OdpoveďUpozornenie: Montáž, opravu či rekonštrukciu elektroinštalácie môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 21 - 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Neodborný zásah do elektroinštalácie môže mať za následok ohrozenie majetku či zdravia osôb. Za takýto zásah môžete niesť ekonomické i trestnoprávne dôsledky.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail