FAQ

Aké je základné rozdelenie vypínačov a ich použitie?

Aké je základné rozdelenie vypínačov (napríklad vypínač číslo 1, vypínač čislo 6) a ich použitie?
Odpoveď

Vypínač č.1 (jednopólový vypínač)

Použitie: Ovládanie svetla z jedného miesta.
Prevedenie: jednopáčkový vypínač

Vypínač č.6 (chodbový vypínač)

Použitie: Ovládanie svetla z dvoch miest (používa sa aj názov chodbový vypínač alebo striedavý vypínač). Na jednej strane chodby alebo miestnosti sa vypínačom č.6 svetlo zapne a na druhej strane chodby alebo miestnosti sa to isté svetlo druhým vypínačom č.6 vypne. Vypínač č.6 sa dá použiť aj ako vypínač č.1.
Prevedenie: jednopáčkový vypínačVypínač č.7 (krížový vypínač)

Použitie: Ovládanie svetla z viac ako dvoch miest. Ak svetlo na chodbe alebo v miestnosti chceme ovládať z viac ako dvoch miest, musíme medzi vypínače č.6 zaradiť krížový vypínač č.7.
Prevedenie: jednopáčkový vypínač


 

Vypínač č.5 (lustrový vypínač)

Použitie: Ovládanie dvoch svetiel z jedného miesta. Používa sa aj názov lustrový vypínač alebo sériový vypínač. Každou páčkou dvojpáčkového vypínača č.5 sa ovláda jedna sekcia svetiel samostatne.
Prevedenie: dvojpáčkový vypínač

Vypínač č.5b (6+6)

Použitie: V spojení s vypínačom č.6 môžeme dosiahnuť ovládanie jedného svetla z jedného miesta, napríklad ľavou páčkou vypínača č.5b, a pravou páčkou ovládanie druhého svetla. Druhé svetlo môžme zároveň ovládať vypínačom č.6 na priľahlej strane miestnosti.
Prevedenie: dvojpáčkový vypínač (ide o dva vypínače č.6 v jednom prístroji)

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail