FAQ

Musím použiť v kúpeľni vypínače a zásuvky s vyšším krytím?

Kde môžeme v kúpeľni umiestniť vypínače, zásuvky a svietidlo nad umývadlom?
Odpoveď
Nie je pravda, že v kúpeľni musíte použiť iba vypínače a zásuvky s vyšším krytím, respektíve s krytím IP 44. Elektrické inštalácie v umývacích priestoroch sa riadia normou STN 33 2000-7-701. Podľa danej normy môžete dať do kupeľne klasické vypínače a zásuvky (bežne s krytím IP 21) ak dodržíte podmienky opísané nižšie.

 

Zásuvky a vypínače
Zásuvky a vypínače môžu byť umiestnené len mimo umývací priestor (červená zóna na obrázku 1). Šírka umývacieho priestoru je definovaná rozmerom umývadla.
 
  • Vypínače a zásuvky umiestnené aspoň 1 200 mm (1,2 m) od podlahy môžu byť umiestnené tesne vedľa umývacieho priestoru.
  • Vypínače a zásuvky umiestnené nižšie ako 1 200 mm (1,2 m) od podlahy musia byť vzdialené najbližším okrajom aspoň 200 mm (0,2 m) od hranice umývacieho priestoru.
  • V špecifickom prípade, že sa pod umývadlom nachádza elektrický ohrievač vody, je potrebné umiestniť napájajúcu zásuvku s krytím minimálne IP 21 aspoň 200 mm (0,2 m) od hranice umývacieho priestoru a zároveň aspoň 400 mm (0,4 m) od podlahy. 
  • Zároveň musí byť vždy dodržaná podmienka, že vypínače a zásuvky sú vzdialené minimálne 600 mm (0,6 m) od vane alebo sprchovacieho kúta.
 
Svietidlá
Svietidlá môžu byť umiestnené aj v umývacom priestore.
 
  • Svietidlo musí byť spodným okrajom umiestnené minimálne 1 800 mm (1,8 m) nad podlahou. Žiarovky musia byť v kryte z trvanlivého izolačného materiálu.
  • Svietidlo umiestnené nižšie ako 1 800 mm (1,8 m) nad podlahou musí byť chránené pred mechanickým poškodením (napríklad ochranným košom) a pred vlhkom. Vlhké prostredie je v tomto prípade definované stupňom ochrany IP 21, ktoré predstavuje ochranu proti pevným časticiam väčším ako 12 mm (napríklad prst ruky) a ochranu proti vertikálnemu kvapkaniu vody (napríklad kondenzácia).
  • Spodný okraj svietidla nesmie byť nižšie ako 400 mm (0,4 m) nad vrchným okrajom umývadla.

Je dôležité vedieť, že všetky zapustené elektrické rozvody (napríklad káble) v kúpeľni spadajúce do zón 0, 1 alebo 2, musia byť inštalované v hĺbke aspoň 5 cm pod povrchom steny. Celá elektroinštalácia v kúpeľni musí byť chránená doplnkovou ochranou prúdovým chráničom neprevyšujúcim citlivosť 30 mA.

 
Obrázok 1

Obrázok 1

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail